dr Piotr Szwed

Nauczyciel języka polskiego, wychowawca klas IIIc SLO

Wychowawca klasy 3c SLO

piotrszwedddd@gmail.com

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/au…

Facebook

Wykształcenie

Doktor nauk humanistycznych - literaturoznawca (rozprawa doktorska: „Bolesław Leśmian wobec romantyzmu polskiego”, obroniona w 2011 roku na UŁ, promotor prof. Jacek Brzozowski)

Kwalifikacje i osiągnięcia

Nauczyciel mianowany, tutor w ramach tutoringu szkolnego, w wolnych chwilach pisze o muzyce, autor książki „Oddaleniec. Poezja Bolesława Leśmiana wobec romantyzmu polskiego" (2014).

Publikował m.in. w „Pamiętniku Literackim" i „Res Publice Nowej", współpracuje z Dwutygodnik.com i „Gazetą Magnetofonową". Od 2006 roku związany z serwisem Screenagers, w latach 2015-2016 jego redaktor naczelny. Twórca wielu adnotacji oraz edytor działający na portalu Genius, poświęconym interpretacjom różnorodnych tekstów kultury. Na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego prowadzi bloga Zdania i uwagi.

 

Zainteresowania

Lubi mówić, ale i słuchać, jeździć na rowerze, chodzić po górach, spacerować bez określonego celu.

Dyżur nauczyciela

Środa, godz. 14.30 - 15.15

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.

Moje pliki

Moje koła zainteresowań

Kino jako kontekst

Będziemy oglądać filmy, będziemy o nich rozmawiać, będziemy, popr
Wybrane piątki, godz. 15.15