Tadeusz Brojewski

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Wychowawca klasy 5a SSP

tadeusz_brojewski@interia.pl

Wykształcenie

Studia magisterskie na UŁ - Wydział Filozoficzno-Historyczny.

Studia Pedagogiczne UŁ.

Studia Podyplomowe z „Wiedzy o społeczeństwie i edukacji europejskiej (2004 – 2006).

Studia Podyplomowe z Technologii informacyjnej i Informatyki w szkole (2006 – 2008).

Osiągnięcia i kwalifikacje

Kurs z zakresu socjoterapii.

Kurs doradztwa zawodowego.

Kurs administrowania platformą zdalnego kształcenia.

Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych.

Warsztaty na temat – „Praca metodą projektu”.

Szkolenia w zakresie integracji europejskiej – „Traktat Konstytucyjny Unii Europejskiej”.

Zainteresowania

historia,

stosunki międzynarodowe,

komputery,

film,

muzyka,

urządzenia audio video

Dodatkowe informacje

Koło historyczne - środa 14.00 - 14.45, adresowanie do uczniów klas II, III gimnazjum

Dyżur nauczyciela

Wtorek, godz. 14.00 - 14.45

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.