Zofia Grabowska

Nauczyciel chemii

grabowskaz@wp.pl

Wykształcenie

Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki Fizyki i Chemii, kierunek: Chemia - studia magisterskie.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi - kierunek: przedsiębiorczość - studia podyplomowe.

Kwalifikacje i osiągnięcia

Uprawnienia egzaminatora egzaminów maturalnych z chemii.

Zainteresowania

Dobra książka,

szycie,

haftowanie.

Dyżur nauczyciela

Czwartek, godz. 13.45 - 14.30

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.