Szkolne Koło Caritas

Powiększ

Celem naszym jest zaspokojenie duchowych i społecznych potrzeb młodzieży,    pogłębienia wartości chrześcijańskich, rozwoju i kształtowania człowieka przez  podejmowanie  dzieł miłosierdzia.

Szkolne Koło Caritas (SKC) jest organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

Kiedy i gdzie

Raz w miesiącu - godz. 14.45 - Sala Biblioteczna

Prowadzący

Ks. Andrzej Kurto

ks. Andrzej Kurto

Kierownik Bursy
Nauczyciel religii

Kontakt
kurto.andrzej@gmail.com