Informacje o szkole | Salezjańskie Liceum, Gimnazjum i Bursa im. Księdza Bosko w Łodzi
Logo szkoły

Informacje o szkole

Salezjańskie Gimnazjum (SG) i Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące (SLO) są szkołami katolickimi publicznymi (nie pobieramy czesnego za naukę), prowadzonymi przez Zgromadzenie Salezjańskie. Wychodząc naprzeciw życzeniom rodziców, staramy się wychowywać w duchu chrześcijańskich zasad.

 • W wychowaniu młodzieży korzystamy ze zdobyczy systemu wychowawczego Księdza Bosko.
 • Szkoła jest bezpieczna.
 • Szkoła korzysta z personalistycznej wizji wychowania: wychowawcy znają każdego ucznia i są życzliwymi, opiekuńczymi przewodnikami młodzieży.

Nowoczesność i tradycja

 • Od początku istnienia szkoły salezjańskiej uczniowie noszą mundurki. Jest to jeden z ważnych elementów naszej tradycji i tożsamości.
 • Mamy sprawnie działający samorząd szkolny.
 • Młodzież zaangażowana jest w wolontariat.

Czas i miejsce

 • Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym.
 • Szkoła znajduje się w centrum miasta.

Szkoła znajduje się przy ul. Wodnej 34

Dydaktyka

Zapewniamy wysoki poziom nauczania. Realizujemy podstawę programową kształcenia ogólnego. Posiadamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych (przedmiotowe i poza przedmiotowe koła zainteresowań).

 • Wykładane są języki w grupach zaawansowania zgodnie z posiadanym poziomem wiedzy i umiejętności: angielski (obowiązkowy dla wszystkich) oraz niemiecki i hiszpański (jeden do wyboru) jako drugi język.
 • W SLO prowadzimy elementy kształcenia klasycznego w ramach filozofii i łaciny.
 • Zajęcia z informatyki prowadzimy w szkolnej pracowni komputerowej sieć w systemie Macintosh na 15 stanowisk z łączem światłowodowym.
 • 3. i 4. godzinę wychowania fizycznego w SG realizujemy w formie sekcji wybieranych przez uczniów.
 • Często odwiedzamy teatry, muzea oraz bierzemy udział w różnych wydarzeniach kulturalnych.
 • Klasy pierwsze rozpoczynają pobyt w szkole od obozu integracyjnego.
 • W czasie ferii zimowych i wakacji urządzamy obozy.
 • Od wielu lat prowadzimy międzynarodową wymianę młodzieży.
 • Uzyskujemy bardzo dobre wyniki w egzaminach kończących szkołę.

Tryb kształcenia

Liceum

 • Język łaciński i elementy filozofii obowiązują wszystkich uczniów.
 • Uczniowie klasy pierwszej wybierają przedmioty rozszerzone pod koniec klasy pierwszej wg własnych preferencji.
 • Uczeń może zasadniczo realizować trzy rozszerzenia w ciągu klasy drugiej i trzeciej.

Gimnazjum

 • Nauka języków obcych realizujemy w grupach zaawansowanie zgodnie z umiejętnościami, jakie uczeń posiada.
 • Nauka języka angielskiego obowiązuje wszystkich uczniów.
 • Jako drugi język obcy uczniowie wybierają niemiecki bądź hiszpański.
 • Do każdego z przedmiotów przyrodniczych dodana jest godzina więcej niż przewidują to przepisy MEN w celu dobrego przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego.

Opłaty (związane z pobytem w szkole)

 • Miesięczna opłata za zajęcia dodatkowe - 100 zł
  (przez 10 miesięcy w roku szkolnym)
 • Rada Rodziców - 100 zł
  (raz w roku)
 • Opłata rekrutacyjna - 50 zł
  (bezzwrotna)
 • Kaucja za szafkę - 100 zł
  (zwracana wg Regulaminu po zakończeniu edukacji)
 • Mundurek szkolny
  (wg wielkości zamówienia)