W drodze ku Niepodległości

Julia Wódka 29.09.2018

Zapraszamy wszystkich uczniów SSP do udziału w konkursie historycznym w dniu 12 listopada 2018 r. 

 Pytania konkursowe dotyczyć będą historii Polski w okresie zaborów (lata 1772-1918).

Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem platformy Kahoot!. Dzięki temu wszyscy uczestnicy konkursu będą znane w chwili jego zakończenia.

Zgłoszenia uczestników  należy kierować na adres mailowy JuliaWodka@gmail.com do  09.11.2018 r. . W zgłoszeniu prosimy podać informację, czy Uczestnik dysponuje telefonem komórkowym z dostępem do Internetu (w razie problemów Organizator zapewni tablety).

 

Udostępnij