Ewaluacja zewnętrzna Bursy Salezjańskiej zakończona

Dyrektor 03.03.2016
System ewaluacji oświaty

System ewaluacji oświaty

Powiększ

W dniach od 28 stycznia do 3 lutego 2016 r. odbyła się w Bursie Salezjańskiej ewaluacja zewnętrzna.

Zespół ds. ewaluacji, wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Łodzi w składzie starszy wizytator Barbara Tomczyk i starszy wizytator Grzegorz Gaworski, przeprowadził badania. Na podstawie zebranych danych został sporządzony i przesłany raport, który obejmuje podstawowe obszary działalności Bursy.

„Raport z ewaluacji problemowej” dostępny jest pod adresem: http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000974187157.pdf.
Zachęcamy do lektury.