Konkurs fotograficzny dla wszystkich uczniów

Daria Zawiasa 10.10.2017

Konkurs fotograficzny Wszystko płynie, czyli woda w przyrodzie

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs organizowany jest przez Pedagogiczna Bibliotekę Wojewódzką im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi i Związek Nauczycielstwa Polskiego.

 2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących uczniów (szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) mieszkających i uczących się na terenie Łodzi.

 3. Interpretacja tematu zależy od uczestnika.

 4. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace. Każdy Autor może przesłać jeden zestaw prac – do 3 zdjęć. Zestaw traktowany jest jako jedna praca.

 5. Format zdjęć – odbitki czarno-białe lub barwne w formacie od 20 x 30cm do 30 x 40cm (krótszy bok min. 20, dłuższy max. 40cm).

Prace należy przesyłać w płaskich, sztywnych opakowaniach. Na odwrocie zdjęcia powinno znajdować się godło* autora oraz podstawowe informacje o zdjęciu – tytuł oraz miejsce wykonania. Do prac powinna być dołączona zaklejona koperta z tym samym godłem, wewnątrz której na kartce należy podać imię, nazwisko, adres, telefon, ew. e-mail autora, nazwę i adres szkoły.

 1. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym.

 2. Oceny prac dokona powołane przez organizatora jury. Decyzje jury są ostateczne.

 3. Jury przyzna następujące nagrody:

   • Grand Prix – nagroda za najlepsze zdjęcie w konkursie;

   • Dwa Wyróżnienia

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustanowienia dodatkowych nagród ufundowanych przez osoby i instytucje wspierające idee konkursu.

 1. . Terminy:

 • Nadsyłania prac – do 24. 11. 2017 r.

 • Obrady jury, ogłoszenie wyników – do 13. 12. 2017 r.

Wręczenie nagród rzeczowych nastąpi w terminie, o którym laureaci zostaną powiadomieni.

  1. Adres nadsyłania prac:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, ul. Wólczańska 202, 90-531 Łódź (z dopiskiem konkurs „A było to w kniei...”).

  1. Prace nagrodzone, wyróżnione oraz zakwalifikowane do wystawy będą eksponowane na wystawie pokonkursowej. Biblioteka nie odsyła nadesłanych prac ich autorom.

  2. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

  3. Wszelkich informacji udziela komisarz konkursu:

Tomasz Szymański (Wydział Informacji i Wspierania Placówek Oświatowych PBW w Łodzi)
tel. 0-42 636-12-50, informacja@pbw.lodz.pl

 

*Godło – hasło, znak, symbol, logo (np. kwadrat, koło, trójkąt, etc.) identyfikujące wykonawcę pracy.

Daria Zawiasa

Udostępnij