Szkolenie na Malcie #4 - projekt POWER SE

Julia Budzowska 15.12.2017

W dniach 24-28 października 2016 roku wzięliśmy udział w tygodniowym kursie przygotowanym przez ośrodek ETI na Malcie. Szkolenie poświęcone było pracy z uczniami według zasad metody CLIL, czyli Content and Language Integrated Learning.

Głównym celem metody jest nauczanie języka poprzez realizację zagadnień związanych z innymi blokami przedmiotowymi. Język obcy można zatem przyswajać ucząc się biologii, chemii czy geografii. Metoda jest świetną okazją do poznawania otaczającego nas świata, a jednocześnie szlifowania umiejętności językowych w różnorodnych kontekstach życia codziennego.

Prowadząca szkolenie, Valerie Zimmit, zapoznała nas z podstawami metody CLIL oraz ciekawymi narzędziami, które możemy wykorzystać podczas pracy z naszymi uczniami. Bardzo pouczającym zadaniem okazało się samodzielne opracowanie konspektu zajęć opartych na metodzie nauczania zintegrowanego. Ostatniego dnia zajęć mieliśmy możliwość prezentacji własnych pomysłów wypracowanych podczas 5 dni warsztatów.

Dzięki solidnym podstawom oraz praktycznym działaniom byliśmy w stanie opracować taki plan zajęć, by spełniał wszystkie wymogi lekcji prowadzonej metodą CLIL. Zaproponowaliśmy specyficzne typy zadań angażujące uczniów i wykorzystujące różnorakie aktywności (praca w grupach, prezentacja, dyskusja, itp.). Wszystkie nasze poczynania były na bieżąco kontrolowane i wspierane przez świetną prowadzącą.

Spotkanie z nauczycielami z innych krajów europejskich było również okazją do omówienia różnic pomiędzy systemami edukacyjnymi w naszych państwach oraz nawiązania kontaktów z nadzieją na dalszą współpracę już poza programem Erasmus+.

Jednak kurs na Malcie był także niepowtarzalną okazją do zwiedzania niesamowitego miejsca jakim niewątpliwie jest ta niewielkie wyspa na Morzy Śródziemnym. Ogromne wrażenie zrobiła na nas różnorodność kulturowa oraz niezwykłe tradycje i historia, w której nie zabrakło polskich śladów. Mieliśmy możliwość zwiedzenia stolicy kraju wraz z przewodnikiem oraz okazję do zobaczenia nieistniejącego już Azure Window.

Szkolenie na Malcie było dla nas wyjątkowym doświadczeniem, które wzbogaciło nas przede wszystkim metodycznie i zainspirowało do pracy z uczniami w naszej szkole realizując założenia Szkolnej Pracowni Innowacji.

 

Miejsce i czas: Saint Julian, Malta, 24-28 października 2016 r.

Uczestnicy: Justyna Magnus-Żelazko (język angielski), Piotr Drzewiecki (geografia)

Nazwa kursu: Practical Methodology & Tools for CLIL

Prowadząca: Valerie Zammit