Szkolenie na Malcie #6 - projekt POWER SE

Julia Budzowska 19.12.2017

Nauczycielki Salezjańskiego Liceum i Gimnazjum w Łodzi, panie Izabela Deszcz (nauczycielka chemii) i Marta Janiszewska (nauczycielka języka polskiego) uczestniczyły w dniach 17.10.2016- 23.10.2016 w międzynarodowym szkoleniu stacjonarnym o nazwie „LANGUAGE LEARNING, FUN AND GAMES- METHODOLOGY FOR PRIMARY SCHOOL”(nauczanie językowe poprzez gry i zabawy w szkole podstawowej). Kurs, który miał charakter warsztatów, miał miejsce w prestiżowym ośrodku szkoleniowym ETI w miejscowości St. Julians’s na Malcie.

W szkoleniu wzięło udział ośmioro uczestników różnych narodowości (polskiej, niemieckiej, fińskiej)., Zajęcia odbywały się w języku angielskim, a prowadziła je Josianne Pisani. Celem kursu było zapoznanie się z nowymi metodami nauczania, nowoczesnymi pomocami naukowymi, w tym aplikacjami i programami komputerowymi. Za ideę przewodnią szkolenia można uznać nauczanie języka angielskiego, realizowane na pozornie niepowiązanych przedmiotach jak język polski czy chemia. W treści kursu szczególny nacisk kładziony był na zapoznanie się z metodami aktywizacji uczniów, rozwijanie współpracy między nimi podczas lekcji oraz wykorzystywanie nowych technologii, przede wszystkim komputerowej i informatycznej.

Podczas warsztatów na Malcie dowiedziałyśmy się, jaki wpływ na polepszenie przyswajalności materiału ma urozmaicanie zajęć różnymi metodami edukacyjnymi. Przeprowadzenie lekcji na zasadzie projektu, poprzez rozgrywanie gier edukacyjnych, projekcję filmów, ubogacanie muzyką, a nawet wprowadzanie historii w formie komiksowej, wg naszych odczuć pozwala uczniom pobudzać różne zmysły, optymalizuje proces zapamiętywania, przyswajania treści i motywuje ich do aktywnego udziału w zajęciach. Uczniowie, na takich lekcjach chętniej zgłaszają się do odpowiedzi na stawiane zagadnienia problemowe, podejmują dyskusję w mniejszych i większych grupach, wspólnie z rówieśnikami, pod kierunkiem nauczyciela, starają się rozwiązywać postawione im zadania.

Kurs ten okazał się bardzo przydatny z punktu widzenia naszego rozwoju zawodowego i doskonalenia warsztatu   pedagogicznego. Przede wszystkim adresowany był do nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 7-15 lat, co w obliczu przeprowadzanej reformy oświatowej, będzie nam pomocne w ciekawym prowadzeniu lekcji w szkole podstawowej. Jednakże metody prezentowane na szkoleniu z powodzeniem można stosować  również w starszej grupie wiekowej. Z pewnością będą one atrakcyjnym sposobem przeprowadzania lekcji wśród uczniów liceum. Warto wspomnieć, że zapoznałyśmy się też ciekawymi linkami internetowymi, wśród których szczególnie polecane są strony:  www.voki.com, www.popplet.com, www.fotobabble.com. Zapoznałyśmy się również z niezwykle skuteczną i atrakcyjną metodą nauczania podstaw arytmetyki wśród najmłodszych jaką są klocki Cuisenaire’a.

Zajęcia przeprowadzane w kilkuosobowej grupie pozwalały każdemu z uczestników na aktywny w nich udział. Każda z osób nie tylko biernie przysłuchiwała się wykładowi prowadzącej, ale również była angażowana do podsuwania pomysłów, rozwiązywania problemów, nawiązywania interakcji z innymi członkami szkolenia. Dzięki temu, poza rozwojem kompetencji dydaktycznych, miałyśmy możliwość doskonalenia znajomości języka angielskiego.

Udział w kursie to nie tylko zajęcia podczas warsztatów. Ciepły klimat Malty pozwalał na popołudniowe i wieczorne spacery po okolicy. Podczas nich poznawałyśmy uroki śródziemnomorskiego krajobrazu, zwiedzałyśmy ciekawe miejsca, odkrywałyśmy miejscowe smaki w przytulnych restauracjach. Urzekła nas życzliwość mieszkańców wyspy, którzy z zaciekawieniem wypytywali o przeróżne aspekty życia w naszym kraju. Korzyścią z takich spotkań było wzajemne ubogacanie się wiedzą o życiu i kulturze tak odmiennych regionów Europy jak Polska i Malta. Były to też okazje do wykorzystania znajomości języka angielskiego w praktyce.

Czas spędzony na tygodniowym szkoleniu na Malcie uznajemy zgodnie za bardzo pożyteczny. Łączył on znakomicie zalety merytorycznego ubogacania własnego warsztatu pracy, rozwijania umiejętności współpracy w zespole złożonym z przedstawicieli różnych dziedzin, jak i wypoczynku w atrakcyjnej części świata i oderwania od codziennej, rutynowej pracy.

 

                                                                                                         Izabela Deszcz i Marta Janiszewska