"Włoskie" szkolenie nauczycieli na zakończenie roku

Maciej Drewniak 26.06.2018

Koniec roku szkolnego nie oznacza rozpoczęcia wakacji dla wszystkich. Nauczyciele pozostali w szkole, aby się szkolić i rozwijać swoje umiejętności.

W poniedziałek, 25 czerwca, odbyły się warsztaty dla nauczycieli zatytułowane "Nasza szkoła - Nasza praca - Nasz dom". Zostały one poprowadzone przez grupę szkoleniowców z Włoch. Grupie przewodził salezjanin ks. dr Zbigniew Formella, profesor psychologii na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. Towarzyszyło mu dwoje jego doktorantów mgr Letizia Cavalli z Włoch i mgr Benedict Chidi - ksiądz pochodzący z Nigerii.

Szkolenie miało charakter przede wszystkim warsztatów prowadzonych w trzech grupach językowych: polskiej, włoskiej i angielskiej. Nauczyciele podzieleni na te trzy grupy zastanawiali się nad swoją pracą jako nauczycieli i nad funkcjonowaniem szkoły. Starali się również rozwiązać jakiś praktyczny problem wychowawczy, który może się pojawić w pracy z uczniami.

Zajęcia były prowadzone w bardzo ciekawy i różnorodny sposób: praca w grupie, burza mózgów, gra terenowa, budowanie domu i wiele innych.

Na zakończenie ks. Benedict przybliżył wszystkim system edukacji funkcjonujący w jego kraju, w Nigerii. Natomiast Letizia Cavalli przedstawiła wstępne wyniki ankiety przygotowanej przez prowadzących, którą nauczyciele wypełniali przed warsztatami.

Niewątpliwą zaletą tych warsztatów było stworzenie okazji do wspólnej refleksji nad celami edukacji i wychowania w wymiarze osobistym i w kontekście szkoły salezjańskiej. Prowadzący próbowali zainspirować nauczycieli nowymi pomysłami, a zwłaszcza nowoczesnym podejściem do edukacji. Chodziłoby w nim o to, by wskazać uczniowi, gdzie może znaleźć wiedzę, by pomóc mu w nabywaniu kompetencji i wreszcie wspomóc w jego osobistym rozwoju.